Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Tilgjengeligheitserklæring

Tilgjengelighetserklæring for folldal.kirken.no

Les tilgjengelighetserklæringen
Aktiviteter

KALENDER

torsdag 11 juli
Folldal kirke
søndag 14 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 21 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
søndag 11 august
Døllia, Einunndalen
Eysteinkyrkja
søndag 25 august
Folldal kirke
søndag 1 september
Dalen kyrkje
søndag 8 september
Tron ungd.senter

Skole kirke

Kirken og skolen samarbeider

Vårt skolevesen har kirkelige røtter. Også i dagens samfunn har kirken og skolen mange felles møtepunkter. 

I Folldal samarbeider skole og kirke på flere vis. Med utgangspunkt i jevnlige planleggingsmøter hvor presten deltar sammen med lærerne, legges det halvårlige planer for skole– og kirkebesøk. Alle klasser er involvert i dette arbeidet hvert år. I tillegg kommer skolegudstjeneste før jul. Hvert klassetrinn kan velge mellom to opplegg (pr. 2022/2023): 

1. trinn   Julevandring i kirken eller klassebesøk (Skapelsen)
2. trinn   Påskevandring i kirken eller klassebesøk (Påsken i GT)
3. trinn   Pinsevandring i kirken eller klassebesøk (Kirkeårets fester og farger)
4. trinn   Skattejakt i min kirke eller Fra vugge til grav (kirkebesøk)
5. trinn   Klassebesøk (Jakobs sønner eller Roma – keisernes by)
6. trinn   Klassebesøk (Templet i Jerusalem eller Høytider og skrifter i jødedommen)
7. trinn   Klassebesøk (Profetene i GT eller Thomas, Peter og Paulus fra NT)
8. trinn   Kirkebesøk (Kirkebyggingen i 1882. Finne navn på benkene. Symbolikk. Kirketårnet)
9. trinn   Klassebesøk (Menneskesyn i verdensreligionene eller De ortodokse og katolske kirker)
10. trinn  Klassebesøk (Livets begynnelse og avslutning eller Menneskeverd)

Med innføringen av konfirmasjonen i 1736 startet forløperen til obligatorisk skole gang i Norge. Skolevesenet ble opprettet tre år senere for å danne grunnlag for konfirmasjonsopplæringen. Det var nødvendig å kunne lese og skrive for å tilegne seg kunnskapsstoffet som krevdes til konfirmasjonen.

Etter hvert ble skolen selvstendiggjort, og båndene mellom kirken og skolen ble løsere. Men selv i dagens sekulariserte samfunn har skole og kirke en felles kulturell plattform. De fleste i vårt land tilhører kristendommen i religiøs eller kulturell forstand, selv om også andre religioner og livssyn har fått mer å bety i dagens Norge.

Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00
soknepresten@folldal.kirken.no   
kyrkjevergen@folldal.kirken.no 

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem