Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Aktiviteter

KALENDER

søndag 25 april
Dalen kyrkje
onsdag 28 april
Folldal kirke
søndag 9 mai
Folldal kirke
torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim

Digital påske i Folldal

Kirkene er dessverre stengt for gudstjenester i påsken på grunn av koronapandemien. Men følg oss på Facebook!

https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kyrkje/Altertavle_2013.jpg
Ulike medlemmer i menigheten vil lese bibeltekstene for palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, påskenatt og påskedag, ledsaget av musikk.

I tillegg blir det flere solistinnslag (sang og saksofon) og to orgelverker av Johann Sebastian Bach som blir spilt inn.
Innslagene blir lagt ut på vår Facebookside (/Kirkene i Folldal)
  
(Bildet er fra altertavla i Folldal kirke, skåret av Johannes Skraastad 1676)

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 25.03.2021