Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Livets gang

Gravferd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Konfirmasjon

Konfirmasjon betyr 'bekreftelse' og har sitt grunnlag i dåpen. I den aller tidligste kirke ble den som ble døpt, salvet med velluktende salve på pannen som et tegn på mottakelse av Den hellige Ånd. Dette skjedde samtidig med dåpen. I våre lutherske kirker skjer konfirmasjonen i tidlig ungdomsalder (ca. 15 år), etter en forutgående opplæringstid. 

Konfirmasjonstiden er en viktig del av kirkens arbeid med å oppfylle sitt ansvar for dem som er døpt: Å gi de unge undervisning i den kristne tro og tjeneste, og en innføring i gudstjenestelivet.  

Unge som ikke er døpt, kan ta del i konfirmasjonsundervisningen. For selve konfirmasjonen er det en forutsetning at man er døpt. Konfirmanttiden består av undervisning, leir, tjenesteoppgaver og deltakelse ved gudstjenester. 

I Folldal varer konfirmanttiden fra september til mai/juni. Alle som begynner i 9. klasse, får brev med tilbud om å delta i kirkens konfirmantopplæring.