Folldal kirkelige fellesråd
Livets gang

Gravferd
KALENDER

søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje
lørdag 18 september
Dalen kyrkje

Konfirmasjon

Konfirmasjon

Konfirmasjon betyr 'bekreftelse' og har sitt grunnlag i dåpen. I den aller tidligste kirke ble den som ble døpt, salvet med velluktende salve på pannen som et tegn på mottakelse av Den hellige Ånd. Dette skjedde samtidig med dåpen. I våre lutherske kirker skjer konfirmasjonen i tidlig ungdomsalder (ca. 15 år), etter en forutgående opplæringstid. 

Konfirmasjonstiden er en viktig del av kirkens arbeid med å oppfylle sitt ansvar for dem som er døpt: Å gi de unge undervisning i den kristne tro og tjeneste, og en innføring i gudstjenestelivet.  

Unge som ikke er døpt, kan ta del i konfirmasjonsundervisningen. For selve konfirmasjonen er det en forutsetning at man er døpt. Konfirmanttiden består av undervisning, leir, tjenesteoppgaver og deltakelse ved gudstjenester.  

I Folldal varer konfirmanttiden fra september til mai/juni. Alle som begynner i 9. klasse, får brev med tilbud om å delta i kirkens konfirmantopplæring.
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem