Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Tilgjengeligheitserklæring

Tilgjengelighetserklæring for folldal.kirken.no

Les tilgjengelighetserklæringen
Livets gang

Gravferd
KALENDER

søndag 10 mars
Dalen kyrkje
søndag 17 mars
Folldal kirke
torsdag 28 mars
Folldal kirke
fredag 29 mars
Dalen kyrkje
søndag 31 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 14 april
Folldal kirke
torsdag 18 april
Folldal kirke

Konfirmasjon

Konfirmasjon

Konfirmasjon betyr 'bekreftelse' og har sitt grunnlag i dåpen. I den aller tidligste kirke ble den som ble døpt, salvet med velluktende salve på pannen som et tegn på mottakelse av Den hellige Ånd. Dette skjedde samtidig med dåpen. I våre lutherske kirker skjer konfirmasjonen i tidlig ungdomsalder (ca. 15 år), etter en forutgående opplæringstid.

Konfirmasjonstiden er en viktig del av kirkens arbeid med å oppfylle sitt ansvar for dem som er døpt: Å gi de unge undervisning i den kristne tro og tjeneste, og en innføring i gudstjenestelivet.  

Unge som ikke er døpt, kan ta del i konfirmasjonsundervisningen. For selve konfirmasjonen er det en forutsetning at man er døpt. Konfirmanttiden består av undervisning, leir, tjenesteoppgaver og deltakelse ved gudstjenester.  

I Folldal varer konfirmanttiden fra september til mai/juni. Alle som begynner i 9. klasse, får brev med tilbud om å delta i kirkens konfirmantopplæring.

 
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem