Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Livets gang

Gravferd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

 

Vielse

Ekteskap inngås ved at to personer offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet, avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen i ekteskap, og dette erklæres å ha offentlig gyldighet (Ordning for vigsel 2017).

De som ønsker å gifte seg i kirken, tar i god tid kontakt med kirkekontoret (soknepresten@folldal.kirken.no eller 62 49 10 00) og avtaler tid og sted for vielsen. For at vigsel skal finne sted, må ekteparet og forloverne fylle ut egenerklæringer. Disse papirene fås hos folkeregisteret (www.skatteetaten.no). Før selve vigselen har paret en samtale med presten. Under denne samtalen avklares valg av salmer, og vi går igjennom ritualet, plassering i kirken og lignende spørsmål.

Organist bør ha beskjed om musikkønsker (bryllupsmarsj, evt. solo) en måned i forveien.

Dersom en av partene har bostedsadresse i kommunen, er det gratis å gifte seg i en av Folldals kirker. Hvis beg
ge bor utenfor Folldal kommune, koster det for tiden kr 3.000,-. 

Fra 1. mars 2020 tas det et depositum på kr. 1.500,- ved bestilling av vigsel i en av Folldals kirker. Depositumet betales tilbake etter at vigselen har funnet sted.