Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Kirken i Folldal

Kirkene våre
Kirkegårder
Historikk
Menighetsråd og fellesråd
Prosti og bispedømme
KALENDER

torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim
søndag 20 juni
Folldal kirke
søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun

Konfirmasjonsdatoer 2021-2025

Årets konfirmasjon er flyttet til høsten (18. september og 2. oktober). Se også de andre planlagte datoene for årene framover her.

I "normale år" er konfirmasjonen i Folldal siste lørdag i mai og første lørdag i juni (annethvert år i Dalen og Folldal). Dersom pinsen faller på en av disse helgene, blir konfirmasjonen første pinsedag.

Konfirmasjonsdatoene blir dermed slik for årene 2021-2025: 
2021: 18. september  i Dalen kyrkje, 2. oktober i Folldal kirke
2022: 28. mai i Folldal kirke, 5. juni (pinsedag) i Dalen kyrkje
2023: 28. mai (pinsedag) i Dalen kyrkje, 4. juni i Folldal kirke
2024: 25. mai i Folldal kirke, 1. juni  i Dalen kyrkje
2025: 31. mai i Dalen kyrkje, 8. juni (pinsedag) i Folldal kirkeAv: Jon Olav Ryen   Publisert: 16.04.2021
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem